DAQU METHOD

1. Shalat Berjamaah & Jaga Hati, Jaga Sikap

2. Tahajjud, Dhuha & Qabliyah Ba'diyah

3. Menghafal & Tadabbur Al-Qur'an

4. Sedekah & Puasa Sunnah

5. Belajar & Mengajar

6. Doa, Mendoakan & Minta Didoakan

7. Ikhlas, Sabar, Syukur & Ridho